Κανόνες της Λέσχης Ανάγνωσης

1. Δεν καταστρέφουμε τα βιβλία.
2. Σε περίπτωση που το χάσουμε ή το χαλάσουμε είμαστε υποχρεωμένοι να το αντικαταστήσουμε.
3. Δεν θα γράφουμε ή θα σημειώνουμε μέσα στα βιβλία.
4. Nα επιστρέφουμε τα βιβλία που έχουμε δανειστεί, εγκαίρως.
5. Να μην δανείζουν τα παιδιά τα βιβλία σε άλλους που δεν είναι μέλη της Λέσχης ανάγνωσης.