Κανόνες της Λέσχης Ανάγνωσης

1. Δεν καταστρέφουμε τα βιβλία.
2. Σε περίπτωση που το χάσουμε ή το χαλάσουμε είμαστε υποχρεωμένοι να το αντικαταστήσουμε.
3. Δεν θα γράφουμε ή θα σημειώνουμε μέσα στα βιβλία.
4. Nα επιστρέφουμε τα βιβλία που έχουμε δανειστεί, εγκαίρως.
5. Να μην δανείζουν τα παιδιά τα βιβλία σε άλλους που δεν είναι μέλη της Λέσχης ανάγνωσης.

Advertisements